coaching

Oriëntatie Persoonlijke ontwikkeling

Regie nemen over werk en leven

Wil je je verder ontwikkelen in je werk maar weet je nog niet wat daarin de juiste weg is: individuele coaching of een training gericht op een specifiek thema of andere begeleiding? De Oriëntatie Persoonlijke Ontwikkeling biedt uitkomst. In dit uitgebreide gesprek van 2 uur met een senior coach kijken we naar je ontwikkelingsvraag en de achtergronden hiervan. Deze oriëntatie is gericht op mensen die hun professionele ontwikkeling meer kracht willen geven door naast vakkennis ook de persoonlijke kant van het mens zijn te benutten in het eigen functioneren. Je leert daarmee je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever en efficiënter te werken en besluitvaardiger en met meer zelfvertrouwen je werk te doen. Vervolgens geeft de senior coach in samenspraak met jou een concrete aanbeveling over een traject dat het beste aansluit op je professionele groeiwens.

Ontwikkelingsvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe stel ik een persoonlijk leertraject samen dat past bij mijn wensen en kwaliteiten?
 • Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemmeringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn werk in de weg staan?
 • Hoe vind ik mijn innerlijke motivatie ter verbetering van mijn werkzame leven?
 • Hoe en waarmee geef ik concreet invulling aan mijn motivatie om mijn toekomstige werk effectief en met plezier te kunnen blijven doen?
 • Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen op en in mijn werk?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn om daarmee mijn vakkennis op peil te houden en/of te verbeteren?
 • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik hiermee mijn vaktechnisch vocabulaire?
 • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer ik dan soms (eventueel ook met oog op toekomstig beroep na bijvoorbeeld een reorganisatie)?
 • Hoe maak ik een persoonlijk actie- en stappenplan ter verbreding van mijn vakkennis en vaardigheden op korte en langere termijn om hiermee mijn huidige en/of toekomstige werk beter te plannen en te behouden?

Meten is weten

Een belangrijk onderdeel van de Oriëntatie is het meten van je gedrags en gedachtenpatronen a.d.h.v. het LSI persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Dit profiel geeft helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en toekomstige werk en leven.

Intergratie en verdieping

Om het geleerde uit de Oriëntatie Persoonlijke Ontwikkeling verder te verdiepen bieden wij een PLUS variant aan van deze oriëntatie. Deze plusvariant biedt na 3 weken 2 of 3 extra verdiepend gesprekken van 1,5 uur.

dOorsprong: naar levenskracht en inspiratie

dOorsprong begeleidt mensen naar een levenskrachtig en geïnspireerd functioneren in werk en privé. Het is onze missie om je te inspireren, stimuleren en begeleiden in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door aan te sluiten bij je ‘oorsprong’- zowel mentaal, fysiek, emotioneel als sociaal – haal je het beste uit jezelf en je mogelijkheden. Dit leidt tot sterk positieve veranderingen en groei.

Locaties

 • Zoetermeer
 • Den Haag
 • Landsmeer
 • Tilburg

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl

Brochure

Download hier de brochure voor aanvullende informatie.