coaching

Coaching naar gemotiveerd en duurzaam werken

Optimaliseren van functioneren in werk en leven

Op bepaalde momenten in je loopbaan kun je baat hebben bij persoonlijke coaching. Samen met een coach onderzoek je je persoonlijke ontwikkelingsvraag om je kennis en vaardigheden binnen je werk op peil te houden ook naar de toekomst gericht. En ontstaat er inzicht in het eigen functioneren: kwaliteiten en talenten, belemmeringen en valkuilen.

Onze visie op coaching

Groei op identiteitsniveau vraagt om interventies op alle aspecten van ons functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. dOorsprong werkt daarom zowel met een rijk arsenaal aan cognitieve analyse- en interventiemethoden als met een instrumentarium dat zicht geeft op veelal onbewuste denk- en gedragspatronen.
Een belangrijk onderdeel van de coaching is het meten van je gedrags en gedachtenpatronen a.d.h.v. het LSI persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Dit profiel geeft helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en toekomstige werk en leven.
De Levenskracht Coaches van dOorsprong begeleiden met uiteenlopende werkvormen je persoonlijke ontwikkelingsvraag. Zij zijn gekwalificeerde en senior professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het coachingstraject.

Ontwikkelingsvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe en waarmee geef ik concreet invulling aan mijn motivatie om mijn toekomstige werk effectief en met plezier te kunnen blijven doen?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen op en in mijn werk?
 • Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemmeringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn werk in de weg staan?
 • Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn om daarmee mijn vakkennis op peil te houden en/of te verbeteren?
 • Hoe vind ik mijn innerlijke motivatie ter verbetering van mijn werkzame leven?
 • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik hiermee mijn vaktechnisch en per-soonlijk vocabulaire?
 • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer ik dan soms (tevens met oog op toekomstig beroep na reorganisatie)?
 • Wat zijn gevoelens en emoties, hoe hebben deze invloed op het functioneren en kunnen benutten van kennis en vaardigheden en hoe kan ik deze integreren ter verbreding van mijn vakkennis?
 • Hoe maak ik een persoonlijk actie- en stappenplan ter verbreding van mijn vakkennis en vaardigheden op korte en langere termijn om hiermee mijn huidige en/of toekomstige werk beter te plannen en te behouden?

Werkwijze

Het traject bestaat uit een intake en een aantal vervolggesprekken van 1,5 uur. In de intake maken we nader kennis en onderzoeken we je ontwikkelingsvraag. Samen formuleren we een realistisch coachdoel. In de vervolggesprekken gaan we hier concreet mee aan de slag.

Resultaten

Dit traject is gericht op mensen die hun professionele ontwikkeling meer kracht willen geven door naast vakkennis ook de persoonlijke kant van het menszijn te benutten in het eigen functioneren. Je leert daarmee je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever en efficiënter te werken en besluitvaardiger, met meer zelfvertrouwen je werk te doen.

Locaties

 • Zoetermeer
 • Den Haag
 • Landsmeer
 • Tilburg

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl

Brochure

Download hier de brochure voor aanvullende informatie.