vitalisering

Re-integratieprogramma Levenskracht

Naar levenskracht en inspiratie

Structureel herstel en inspiratie in leven en werk

Als u uitgevallen bent in het werkproces door klachten of problemen als gevolg van een langdurige ‘overleefstand’, kan een op maat samengesteld Re-integratieprogramma Levenskracht bijdragen aan een versnelde en gezonde terugkeer in werk. Wij begeleiden u zowel in het herstelproces, als ook in het proces van terugkeer naar werk.

Uit ervaring weten we dat vooral de terugkeer naar de werksituatie een van de moeilijkste fases is in het toch vaak pijnlijke traject. Het zijn immers meestal de medewerkers met een grote verantwoordelijkheid, hoog commitment en perfectionisme die veel druk ervaren. Met ons programma dragen we graag bij aan het hervinden van nieuwe levenskracht en werkplezier.

Voor wie?

Als u wilt herstellen van:

 • Stressgerelateerde aandoeningen als overspanning en burn-out
 • Gevoelens van lusteloosheid, somberheid en depressiviteit
 • Fysieke klachten als hoofd-, nek-, rug- en schouderklachten
 • Vermoeidheid en concentratieproblemen
 • Over-emotionaliteit
 • … andere klachten en problemen die tot verzuim hebben geleid.

Re-integratieprogramma Levenskracht – voor u op maat

(H)erkent u bovenstaande, neem dan contact met ons op voor intakegesprek. Samen bespreken we uw huidige situatie, de achtergronden ervan en uw wensen tot groei en ontwikkeling. U maakt in dit gesprek ook het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics® op en omdat daarin (over)leefpatronen zichtbaar worden, leidt de intake vaak al direct tot belangrijke inzichten. Vervolgens stellen we met u een realistisch Re-integratieprogramma Levenskracht samen. Meestal is dit een combinatie van een serie coachingsgesprekken en het 7-daagse vitaliseringsprogramma Levenskracht.

Uitgebalanceerd programma van 7 dagen

Het herstel van het contact met uzelf, uw gevoelsleven en fysieke mogelijkheden staat in dit programma centraal. In vijf aaneengesloten dagen begeleiden en inspireren we u met een uitgebalanceerd programma op basis van onze zelf ontwikkelde Levenskracht Methodiek om lichaam en geest, verstand en gevoel (weer) in balans te brengen. Zo wordt u zich (weer) bewust van wie u werkelijk bent en wat u wilt. U leert het verschil tussen functioneren vanuit levenskracht versus overleving. Belemmerende patronen kunnen stapsgewijs worden doorzien en losgelaten. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing en nieuwe levenskracht.

De veelal ervaringsgerichte aanpak wordt ondersteund door een helder theoretisch kader samengevat in de cursusdocumentatie. De werkwijze is erop gericht om de op levenskracht gerichte aanpak zelfstandig te kunnen integreren in de eigen thuis-, leef- en werksituatie.

Na enkele weken organiseren we een terugkomweekend. Tijdens deze dagen wordt gewerkt aan verdere verankering van een levenskrachtige levensstijl in het leven van alledag. We evalueren de geboekte vooruitgang, kijken of er nog belemmeringen zijn voor verdere groei en bouwen verder op de ingeslagen weg.

Profiel Levensstijlen Inventarisatie

In de training maken we gebruik van het LSI-profiel als instrument voor bewustzijn. Het LSI (Levensstijlen Inventarisatie van Human Synergetics) is een beproefd persoonlijkheidsprofiel waarmee u ontdekt wat uw overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen over uzelf zijn. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden u heeft. Het LSI gaat over uzelf: uw carrière, gezondheid, relaties en welzijn.

Ervaren professionals

De gekwalificeerde senior trainers zijn ervaren professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het re-integratieprogramma.
U en uw ontwikkelingsvraag staan centraal.

Aansluiting bij de natuur

Al onze trainingen worden gegeven op een prachtige en gastvrije locatie in de bossen van Lage Vuursche. Deze plek staat garant voor inspiratie vanuit natuur, rust en ruimte. Bekijk de locatie.

Combinatie met individuele coaching

In een serie individuele coachingsgesprekken gaan we aanleiding en achtergrond van uw klachten en problemen nader onderzoeken en ontdekken. Samen werken we aan nieuwe, meer constructieve denk- en gedragstijlen en begeleiden zorgvuldig en stapsgewijs de re-integratie naar werk.

Resultaten

 • Bewustzijn van de eigen mogelijkheden en talenten
 • Een sterke conditieverbetering en lekkerder ‘in het vel’ zitten
 • Afname van klachten/problemen met gemiddeld 51%
 • Toename van levenskracht met gemiddeld 63%
 • Groter zelfbewustzijn en kennis van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Adequaat kunnen omgaan met stress
 • Meer voldoening in relaties en sociale contacten
 • Stapsgewijze en succesvolle re-integratie in werk.

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl