vitalisering

Vitaliseringsprogramma Levenskracht

Naar levenskracht en inspiratie

Hernieuwde Levenskracht en inspiratie in werk en privé

Vitalisering of revitalisering komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘doen herleven’. Vitalisering is geboden in situaties waarin u het gevoel heeft de regie en plezier in leven en werk te zijn verloren. Ongemerkt is er een levenspatroon ontstaan dat meer met ‘overleven’ dan met leven te maken heeft. Door niet te zijn wie we werkelijk zijn houden we weliswaar ons hoofd boven water, maar gaat er een wezenlijk deel van ons verloren: onze levenskracht. Deze manier van leven is op den duur erg onbevredigend en in onze visie ook zonde en onnodig.

Herkent u zich in één van de volgende uitspraken?

 • Ik vind het moeilijk om mezelf te motiveren
 • Ik loop vast in mijn werk en kan er zelf niet uitkomen
 • Ik functioneer op de ‘automatische piloot’
 • Ik vraag me af waar ik het eigenlijk allemaal voor doe
 • Ik vind het moeilijk om mezelf te ontspannen
 • Ik ervaar vaak gevoelens van leegte en eenzaamheid
 • Ik voel eigenlijk niet zoveel
 • Ik zit niet lekker in mijn vel en kan dit zelf niet doorbreken
 • Ik vind het moeilijk om echt contact met mijn omgeving te maken
 • Ik zoek nieuwe inspiratie en diepgang in mijn leven.

Juist dit soort uitspraken zijn signalen dat er op het gebied van levenskracht en inspiratie aanzienlijke winst te behalen is. Als u de stap maakt van herkenning naar erkenning, komt de weg vrij tot wezenlijke verandering.

Vitaliseringsprogramma Levenskracht – voor u op maat

(H)erkent u bovenstaande, neem dan contact met ons op voor intakegesprek. Samen bespreken we de huidige situatie, de achtergronden en uw wensen tot groei en ontwikkeling. U maakt in dit gesprek ook het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics® op en omdat daarin (over)leefpatronen zichtbaar worden, leidt de intake vaak al direct tot belangrijke inzichten. Vervolgens stellen we met u een realistisch vitaliseringsprogramma samen. Meestal is dit een combinatie van een serie coachingsgesprekken en het 7-daagse vitaliseringsprogramma Levenskracht.

Vitaliseringsprogramma Levenskracht: 5+2 = 7 dagen investeren in uzelf

Het herstel van het contact met uzelf, uw gevoelsleven en fysieke mogelijkheden staat in dit programma centraal. In vijf aaneengesloten dagen werken we met een zorgvuldig opgebouwd en zeer gevarieerd programma op basis van de door ons ontwikkelde Levenskracht Methodiek. Hierin komen de verschillende aspecten van ons functioneren op een gelijkwaardige manier aan bod: fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal.

Door de lengte en de intensiteit van het programma ontstaan gaandeweg meer en diepgaander inzichten in het eigen functioneren en in niet-functionele overleefstrategieën. Geijkte (overleef)patronen kunnen worden doorbroken waardoor volop ruimte ontstaat: ruimte voor zowel inzicht in als het ervaren van alternatieve, nieuwe levenskrachtige mogelijkheden.

Programma-bouwstenen op een rij:

 • Zelfkennis: inzicht in constructieve en defensieve denk- en gedragspatronen
 • Emotionele intelligentie: door dieper contact met uw eigen gevoelens bent u beter in staat om de gevoelens van uw omgeving te (h)erkennen
 • Toename van motivatie en zingeving
 • Verbetering van vitaliteit: conditie en fysieke gesteldheid
 • Een gezonde balans tussen lichaam, geest en emoties
 • Heldere prioriteiten in leven en werk.

De veelal ervaringsgerichte aanpak wordt ondersteund door een helder theoretisch kader samengevat in de cursusdocumentatie. De werkwijze is erop gericht om de op levenskracht gerichte aanpak zelfstandig te kunnen integreren in de eigen thuis-, leef- en werksituatie.

Na enkele weken organiseren we een terugkomweekend. Tijdens deze dagen wordt gewerkt aan verdere verankering van een levenskrachtige levensstijl in het leven van alledag. We evalueren de geboekte vooruitgang, kijken of er nog belemmeringen zijn voor verdere groei en bouwen verder op de ingeslagen weg.

Profiel Levensstijlen Inventarisatie

In de training maken we gebruik van het LSI-profiel als instrument voor bewustzijn. Het LSI (Levensstijlen Inventarisatie van Human Synergetics) is een beproefd persoonlijkheidsprofiel waarmee u ontdekt wat uw overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen over uzelf zijn. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden u heeft. Het LSI gaat over uzelf: uw carrière, gezondheid, relaties en welzijn.

Ervaren professionals

De gekwalificeerde senior trainers zijn ervaren professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het vitaliseringsprogramma.
U en uw ontwikkelingsvraag staan centraal.

Aansluiting bij de natuur

Al onze trainingen worden gegeven op een prachtige en gastvrije locatie in de bossen van Lage Vuursche. Deze plek staat garant voor inspiratie vanuit natuur, rust en ruimte. Bekijk de locatie.

Resultaat

Deelnemers raken gemotiveerd om stapsgewijs zelf fundamentele wijzigingen in hun leven aan te brengen.

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl