Optimaliseren van functioneren in werk en leven

Op bepaalde momenten kun je baat hebben bij ondersteuning van een coach. Een persoonlijke coach met wie je je functioneren in werk en privé inzichtelijk maakt: je talenten en valkuilen, je vitaliteit en mogelijkheden. Samen met je coach onderzoek je een persoonlijke ontwikkelingsvraag, in het nu en toekomstgericht.

Onze visie op coaching

Groei op identiteitsniveau vraagt om interventies op alle aspecten van ons functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. dOorsprong werkt daarom zowel met een rijk arsenaal aan cognitieve analyse- en interventiemethoden als met een instrumentarium dat zicht geeft op veelal onbewuste denk- en gedragspatronen.

Vast onderdeel van de coaching is het opmaken van het LSI persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Dit profiel geeft helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en toekomstige werk en leven.

De Levenskracht Coaches van dOorsprong begeleiden met uiteenlopende werkvormen je persoonlijke ontwikkelingsvraag. Zij zijn gekwalificeerde en senior professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het coachingstraject.

Ontwikkelingsvragen kunnen zijn:

 • Hoe blijf ik gemotiveerd, effectief en met plezier functioneren in mijn werk.
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen in mijn werkfunctioneren?
 • Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemmeringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn werk mogelijk in de weg staan?
 • Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn?
 • Hoe vind ik en volg ik mijn innerlijke motivatie ter verbetering van mijn werkzame leven?
 • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik dan mijn persoonlijk vocabulaire?
 • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren op een krachtige, ontspannen manier?
 • Wat zijn gevoelens en emoties en hoe hebben deze invloed op mijn functioneren?

Werkwijze

Het traject bestaat uit een intake en een aantal vervolggesprekken van 1,5 uur. In de intake maken we nader kennis en onderzoeken we je ontwikkelingsvraag. Samen formuleren we een realistisch coachdoel. In de vervolggesprekken gaan we hier concreet mee aan de slag.

Locaties

 • Zoetermeer
 • Den Haag
 • Landsmeer
 • Rotterdam
 • Berkel-Enschot

Deelnemen

De gesprekken vinden plaats op basis van open inschrijving. Daarnaast kunnen de coachingstrajecten ook plaatsvinden in-company (op verzoek).

We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisatie en particulieren. Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.