PRIVACYVERKLARING dOorsprong

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door dOorsprong verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door dOorsprong, neem dan gerust contact op!

Doel van de gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door dOorsprong. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven dOorsprong;
 • Contact opnemen. Om u te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goed aan te kunnen sluiten bij vervolgtrajecten;

Welke gegevens wij bewaren:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien verstrekt)

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie of tijdens een coachingsessie of training: burgerlijke staat, naam partner en/of kind(eren), motivatie, leerdoel, scholing, opleiding, werkervaring, huidig dienstverband, hobby’s, gezondheid, eventueel medicijngebruik.

Als naast de persoonsgegevens nog andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Jouw gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard door dOorsprong, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, dan wel op grond van wet-/regelgeving vereist.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

dOorsprong neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten en plichten:

Rechten

 • Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij dOorsprong  vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met dOorsprong. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door dOorsprong. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij dOorsprong vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DOorsprong niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat dOorsprong jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@doorsprong.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

 • DOorsprong verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DOorsprong via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met dOorsprong met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Contactgegevens:

DOorsprong behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DOorsprong dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DOorsprong te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op.

info@doorsprong.nl | 06 52 044 211 
Hindenweide 30 | 2727 GZ | Zoetermeer  

BTW nr NL1842.21.808.B01 | Kvk nr 24341422