De kracht van het ervaren

In onze begeleiding vormt coaching, in combinatie met bewegen en ervaren, de basis van onze Levenskracht Methodiek. Alles wat we leren maken we ons het meest eigen als we het ook zelf ‘aan den lijve’ hebben beleefd en ervaren.

Vanuit beweging ontstaan ervaringen die een nieuwe werkelijkheid opleveren, verdergaand dan het louter mentale bewustzijn. In het ondervinden en ervaren ligt daarom een grote kracht: naar onze mening een sleutel tot duurzame groei en vernieuwing, de weg naar het optimaliseren van ons functioneren in werk en leven.