Gevoelens (h)erkennen en benutten bij jezelf en anderen

We zijn het niet zo gewend om op ons werk over gevoelens te praten en toch maken die gevoelens een heel groot deel uit van onze mogelijkheden om te presteren. Het (h)erkennen en benutten van gevoelens bij jezelf en bij anderen draagt daarom sterk bij aan het verbeteren van je functioneren in je werk. Het maakt je besluitvaardiger en verhoogt je productiviteit en motivatie.

Naast intelligentie, wat vaak gemeten wordt in IQ, is emotionele vaardigheidsontwikkeling (EQ) een essentieel onderdeel van een professionele beroepsuitoefening. Het is wetenschappelijk bewezen dat succes en werkplezier meer te maken hebben met ons EQ dan met ons IQ en bijdragen aan de verbetering onze kennis en vaardigheden op het werk.

Werken met EQ

Emotionele Intelligentie (EQ) is de motor van alle wezenlijke verandering. EQ is het vermogen om de eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en dit vermogen te gebruiken. In deze training leren we je EQ te ontwikkelen en toe te passen in je werk. Deze training is gericht op mensen die hun professionele ontwikkeling meer kracht willen geven door ook de emotionele kant van het menszijn te benutten in hun functioneren.

Leerdoelen

Het is onze ervaring dat mensen die emoties (in plaats van ratio) als ingang nemen voor hun ontwikkeling in werk, effectieve en blijvende veranderingen kunnen realiseren. De training geeft dan ook concrete handvatten om bewust en effectief te handelen vanuit je gevoel en intuïtie op je werkplek. Aan de orde komen onder meer:

  • Wat zijn dat, gevoelens en emoties, en hoe hebben deze invloed op mijn functioneren?
  • Wat is de functie van onze gevoelens en emoties in de werkrelatie en hoe kunnen wij hiermee werkprestaties verbeteren, zowel individueel als in teams?
  • Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen op en in mijn werk door ontwikkeling van mijn EQ?
  • Hoe ga ik om met emoties tijdens stressvolle organisatiegebeurtenissen?
  • Hoe geef ik effectief leiding zonder daarbij mijn empathie te verliezen?
  • Hoe maak ik onderscheid tussen niet effectieve gevoelens (overleefmechanismen) en effectieve (primaire) emoties?
  • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik hiermee mijn emotioneel vocabulaire?
  • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer ik dan soms?

Trainingsopzet

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreid intakegesprek (ca.2 uur). Voorafgaande aan het intakegesprek vul jij je eigen LSI-persoonlijkheidsprofiel in. Dit profiel geeft al direct inzicht in het eigen functioneren, je denk- en gedragspatronen en overleefstijlen. Ook bespreken we de achtergrond en motivatie van je deelname. Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen van elk twee dagdelen in een kleine groep van 12 á 15 deelnemers. Behalve het verder uitdiepen van het LSI-profiel en het aanbieden van bewustwordingsmodellen zal er ook op een ervaringsgerichte manier de eigen patronen nader belicht worden. Tussen de twee trainingsdagen zit een periode van ca.2 weken.

Deelnemen

De trainingen vinden met grote regelmaat plaats op basis van open inschrijving. Daarnaast kunnen alle trainingen ook plaatsvinden in company (op verzoek). Wij kijken dan met u naar geschikte data.

Naar trainingsdata

We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisatie en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Wil jij een plek reserveren en tevens meer uitleg? Laat je gegevens achter in het formulier en we komen binnen 3 werkdagen bij je terug.