Onze visie op coaching

Een holistisch mensbeeld: de mens als geheel, is ons vertrekpunt. Daaruit volgt dat we alle aspecten van ons functioneren in ogenschouw nemen: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. Op je verschillende levensgebieden en aansluitend op wat voor jou aan de orde is.

Vanuit deze integrale aanpak, werken we met een rijk arsenaal aan cognitieve en lichaamsgerichte interventiemethoden. Ervaren gecombineerd met Weten. Daarvoor benutten we als vast onderdeel het LevensStijlenInventarisatie persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Een instrument dat zicht geeft op je eigen, veelal onbewuste, denk- en gedragspatronen. Het biedt een doorzicht op je ‘gewoonte’-reacties’ en hoe deze uitwerken op jezelf en op je omgeving. Voor jou een belangrijk referentiepunt en nuttig houvast bij de stappen in je eigen groei en ontwikkeling. Voortvloeiend laat je profiel een uitnodigend perspectief zien van nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden die je hebt in werk en leven.