Virtueel Coaching naar gemotiveerd en duurzaam werken  

Op bepaalde momenten kun je baat hebben bij ondersteuning van een coach. Een persoonlijke coach met wie je je functioneren in werk en privé inzichtelijk maakt: je talenten en valkuilen, je vitaliteit en mogelijkheden. Samen met je coach onderzoek je een persoonlijke ontwikkelingsvraag, in het nu en toekomstgericht. En ontstaat er inzicht in het eigen functioneren: kwaliteiten en talenten, belemmeringen en valkuilen. 

Onze visie op coaching 

Groei op identiteitsniveau vraagt om persoonsgerichte interventies op alle aspecten van ons functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. Via bewustwording van je huidige stijlen in denken en doen, krijg je zicht op je mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Vast onderdeel in je coaching is het LSI-persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). 

Dit profiel geeft helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en toekomstige werk en leven. 

De Levenskracht Coaches van dOorsprong begeleiden met uiteenlopende werkvormen je persoonlijke ontwikkelingsvraag. Zij zijn gekwalificeerde en senior professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan het coachingstraject.

Ontwikkelingsvragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe blijf ik gemotiveerd en met plezier aan het werk?
  • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen op en in mijn werk? 
  • Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemmeringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn werk mogelijk in de weg staan? 
  • Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé? 
  • Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn?
  • Hoe vind ik en volg ik mijn innerlijke motivatie ter verbetering van mijn werkzame leven? 
  • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik dan mijn persoonlijk vocabulaire? 
  • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren op een zorgeloze manier?

Werkwijze

Het traject bestaat uit 5 online gesprekken van 1 uur. In de intake maken we nader kennis en onderzoeken we je ontwikkelingsvraag. Samen formuleren we een realistisch coachdoel. In de vervolggesprekken gaan we hier concreet mee aan de slag.

Deelnemen

De gesprekken vinden plaats op basis van open inschrijving. Daarnaast kunnen de coachingstrajecten ook plaatsvinden in-company (op verzoek).

We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisatie en particulieren. Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.