Regie nemen over werk en leven

Wil je je verder ontwikkelen in je werk maar weet je nog niet wat daarin de juiste weg is: individuele coaching of een training gericht op een specifiek thema of andere begeleiding? De Oriëntatie Persoonlijke Ontwikkeling biedt uitkomst. In dit uitgebreide gesprek van 2 uur met een senior coach kijken we naar je ontwikkelingsvraag en de achtergronden hiervan.

Deze oriëntatie is relevant voor mensen die hun professionele ontwikkeling meer kracht willen geven door naast vakkennis ook de persoonlijke kant van het mens zijn te benutten in het eigen functioneren. Je leert daarmee je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever en efficiënter te werken en besluitvaardiger en met meer zelfvertrouwen je werk te doen.

Na het gesprek geeft de senior coach een concrete aanbeveling over een traject dat het beste aansluit op je professionele groeiwens.

Ontwikkelingsvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe stel ik een persoonlijk leertraject samen dat past bij mijn wensen en kwaliteiten?
 • Hoe maak ik inzichtelijk wat mijn persoonlijke belemmeringen zijn die de ontwikkeling en vaardigheden in mijn werk mogelijk in de weg staan?
 • Hoe vind ik en volg ik mijn innerlijke motivatie in mijn werkzame leven?
 • Hoe en waarmee geef ik concreet invulling aan mijn motivatie om mijn toekomstige werk effectief en met plezier te kunnen blijven doen?
 • Hoe creëer ik (een betere) balans tussen werk en privé?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen in mijn werkfunctioneren?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfkennis en zelfbewustzijn?
 • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht?
 • Hoe kan ik mijzelf presenteren op een krachtige, ontspannen manier?

Meten is weten

Een belangrijk onderdeel van de Oriëntatie is het meten van je gedrags- en gedachtepatronen a.d.h.v. het LSI-persoonlijkheidsprofiel (van Human Synergetics®). Dit profiel geeft helder weer wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf. Tevens laat het zien welke nieuwe, zelfbewuste mogelijkheden je hebt in je huidige en toekomstige werk en leven.

Integratie en verdieping

Om de verkenning uit de Oriëntatie Persoonlijke Ontwikkeling te integreren en verder te kunnen verdiepen, bieden wij een PLUS-variant aan van deze oriëntatie. Deze Plusvariant omvat 2 of 3 extra gesprekken van 1,5 uur.

Locaties

 • Zoetermeer
 • Den Haag
 • Landsmeer
 • Udenhout

 

Deelnemen

De gesprekken vinden plaats op basis van open inschrijving. Daarnaast kunnen de coachingstrajecten ook plaatsvinden in-company (op verzoek).

We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisatie en particulieren. Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.