Ontspanning door inspanning

Een zekere mate van (in)spanning tijdens het werk is nodig om optimaal te presteren en grenzen te verleggen. Wanneer de spanning echter te veel wordt, gaat dit ten koste van effectiviteit, besluitvaardigheid, productiviteit en vooral werkplezier. Er ontstaat een gebrek aan energie, niets lijkt meer leuk, alles wordt ‘moeten’.

Stress in mentaal, emotioneel en fysiek opzicht

In de training Stresspreventie op het werk benaderen we stress vanuit verschillende invalshoeken: mentaal, emotioneel en fysiek. Hierdoor leer je je eigen stresspatronen herkennen en ontdekken hoe het anders kan. Meer ontspannen en met aandacht werken draagt daarom sterk bij aan het verbeteren van je functioneren in je werk.

Concrete handvatten

In de training geven we inzicht in wat stress in essentie is, hoe je het kan herkennen en vooral voorkomen. De training is concreet, informeel, brengt je met beide benen stevig op de grond en we maken een einde aan een aantal hardnekkige mythes. Daarnaast reiken we je een breed arsenaal van technieken en vaardigheden aan om stress te herkennen, reduceren en voorkomen:

  • Een dieper inzicht in stress en stresspatronen en het vooral tijdig leren her- en erkennen van stress en stresspatronen om beter, helderder en effectiever te kunnen functioneren je werk.
  • Betere resultaatvorming door werken vanuit ontspanning en vitaliteit.
  • Effectiever en met meer ontspanning besluiten kunnen nemen ter verbetering van je werk.
  • Hoe verbeter ik vanuit ontspanning mijn werkprestaties zowel individueel als in teams?
  • Hoe hou ik mijn werkenergie op peil?

Trainingsopzet

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake met één van de Levenskracht Coaches. We bespreken je persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en je motivatie voor deelname. Voorafgaande aan de intake maak je het LSI-persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denken gedragspatronen en overleefstijlen. Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 12 à 15 deelnemers. Je ontvangt een app met thuisoefeningen, zodat het geleerde in de werksituatie zelfstandig kan worden voortgezet en geïntegreerd.

Deelnemen

De trainingen vinden met grote regelmaat plaats op basis van open inschrijving. Daarnaast kunnen alle trainingen ook plaatsvinden in company (op verzoek). Wij kijken dan met u naar geschikte data.

Naar trainingsdata

We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisatie en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Wil jij een plek reserveren en tevens meer uitleg? Laat je gegevens achter in het formulier en we komen binnen 3 werkdagen bij je terug.