Naar levenskracht en inspiratie

Ruim twee decennia begeleidt dOorsprong mensen die willen werken aan een levenskrachtig en geïnspireerd functioneren in werk en privé. We bieden daartoe een groot coachings- en trainingspalet.

Met een holistisch mensbeeld en een integrale aanpak, zetten we in op groei van bewustzijn via inzichten en op ervaringsgericht leren.

Dat betekent dat we zowel een mentale bewustwording (Weten) als een bewust contact met ons gevoelsleven stimuleren en versterken (Ervaren); dat we leef- en overleefpatronen belichten en voelbaar maken. We nodigen uit tot het zetten van haalbare, constructieve stappen en regie nemen over eigen toekomstperspectieven, gezondheid en welbevinden.

Met onze dynamische Levenskracht Methodiek faciliteren we persoonlijke ontwikkeling, op welk levensgebied dan ook. Dat doen we zowel individueel als groepsgewijs, naar wens kort of langer durend, live op locatie of online; en altijd concreet, betrokken, met grote passie voor ons vak.