Ontwikkeling naar Oorspronkelijkheid

Binnen dOorsprong bezien we ontwikkeling als een natuurlijke behoefte van ieder mens. Ont-wikkelen naar een leven waarin je steeds verder vrij en voluit, levenskrachtiger kunt leven, voldoening voelt omdat je eigen potentieel tot bloei en tot recht komt.

Daartoe kijken we naar de wijze waarop je omgaat met jezelf en vervolgens met je omgeving; preciezer gezegd: hoe je hebt geleerd te denken en te doen, hoe daarin vaak al vroeg patronen zijn ontstaan. Omdat dat kennelijk ooit je beste optie was. Waarbij het steeds weer in het nu de vraag is of die patronen je nog dienen, juist remmen of zelfs laten stagneren in je ont-wikkelproces.

Ieder van ons neemt de eigen persoonlijke geschiedenis mee als een vorming van wie we nu zijn; hoe we ons leven nu leven. Daarin is niettemin nog altijd aanwezig wie we ten diepste zijn, onze oorspronkelijkheid.

Alles wat we leren, elke groei of ontwikkelstap -hoe groot of klein ook- maken we ons eigen omdat we het ervaren hebben. Juist de bewuste verbinding maken tussen je denken, handelen en voelen (beleven, ervaren) geeft je de ruimte om jezelf beter te leren kennen, met plezier je eigen levenskracht te ervaren en steeds dichter bij je oorspronkelijkheid te komen.